Recent Posts

Archive

Tags

הגַּבָּה הלבנה ❖

אני מניח שהשם קוּנְג מִיאֶן-הוֹ, הידוע יותר כאַה-מִיאֶן [1], (או בשיבוש העברי החביב "אמין"), מוכר לרבים העוסקים באמנויות הלחימה הסיניות בארץ. אַה-מִיאֶן, המלמד בהולנד, נולד בשנת 1948 במחוז גוּאַנְדוּנְג שבדרום סין. אמנות הלחימה הראשונה שלמד בהדרכתו של לִי שְה-צִ'יַאנְג [2] הייתה הגַּבָּה הלבנה [3]. בתמונה המורה לִי מוקף בתלמידיו. אַה-מִיאֶן הוא הצעיר עם המשקפיים היושב משמאלו, סורינם 1971. oOo 1. Kong Mienho, a.k.a Amien Ho 2. Lee Sai Keung / Mandarin: Li Shiqiang 李世強 1900-1974 3. Baimei 白眉

052-4355299

©2019 EMPTY BEADS by Abi Moriya: MARTIAL ARTS & HEALTH CULTIVATION