Recent Posts

Archive

Tags

תבנית התנועה - מהות וצורה ❖

התבנית, בסינית: טַאוֹ-לוּ [1], היא כוראוגרפיה של "ריקוד קרב" ותרגול הדמיה של קרב כנגד יריב דמיוני אחד או יותר. מונח מודרני זה הוא גרסה מקוצרת למונח בשם טַאוֹ לוּ יוּן דוֹנְג [2] ומתייחס ל"סדרות תרגול" במשמעות ספורטיבית. לתבניות ערך רב משום שהן כוללות את הטכניקות החשובות בשיטה ומהוות "מילון תנועה" ו''זיכרון מרחבי'' בלתי כתוב. במהלך ההיסטוריה הועברו באמצעות התבניות מסורות ושיטות שלמות ממורה לתלמיד. הצילומים והאיורים בספרי אמנויות לחימה מציגים "מפת דרך" של תנועות התבנית, ומטרתם להמחיש עקרונות וצורה אך אינם יכולים להעביר את המהות. בזֶן נאמר שלימוד וגדילה אינם באים מתיאוריות או ספרים, אלא דרך התנסות אישית ישירה. לכן יש לתרגל את התבניות בקביעות. מטרתן היא "לתפוס את המהות". לאחר שהמתרגל למד את הכור

052-4355299

©2019 EMPTY BEADS by Abi Moriya: MARTIAL ARTS & HEALTH CULTIVATION