top of page

קורס מדריכי צ'י גונג

קורס מדריכי צ'י גונג מיועד לעוסקים בתחום, כמו גם לענפי תנועה כגון טאי צ'י.
מטרת הקורס הנה להקנות ידע רחב ועשיר בתחום העיוני והתאוריה של תורת הצ'י גונג, לצד התחום המעשי, ולהכשיר את המשתתפים להוראת צ'י גונג עם ידע רחב, ניסיון, ומיומנויות הוראה והנחייה איכותיים. הקורס אינו מתמקד באסכולה אחת, אלא במכנה המשותף - התאורטי והמעשי לשיטות השונות ובכך מאפשר לקבל כלים מקצועיים רב ממדיים.

צִ'י גוֹנְג

אימון אנרגיית החיים. מונח מודרני לכל טכניקות ההתעמלות, הריפוי (הן ריפוי עצמי והן של הזולת) והלוחמה שמבוססות על מחזוריות של צִ'י. באמנויות הלחימה זוהי צורת אימון מסורתית, שנועדה לשפר את בריאות המתרגל, לתחזק את גופו ולפתח כוח רב יותר. התרגול כולל שליטה בנשימה, דימויים פשוטים, מדיטציה ותנועות ספציפיות של הגוף, לשם השגת מטרות כמו – זרימה משופרת של אנרגיה ודם לאיברים מרוחקים, יכולת משופרת של ריכוז מנטאלי, שיפור כוח וחיות הגוף ככלל.

bottom of page