top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ לימוד סגנון התרנגול

התרנגול הוא אחד מתריסר בעלי החיים בסגנון שִֹינְג-אִי צ'וּאַן. תבנית זו [1] מקיימת סדרה משולבת של תנועות המחקה את מאפייני התרנגול. בעזרת התקדמות ונסיגה, תנועות ידיים ורגליים שונות ושינויי גוף אופייניים, אנו גורמים לבלבול היריב. התרנגול נלחם לעתים בעמדו על רגל אחת, ואנו מחקים תנועה זו בתבנית. הוא משתמש בכנפיו, מקורו וטפריו. המקור מנקר, אוחז או מושך, והכנפיים מתנופפות סביב בשעה שהטפרים דורסים.

דברי סוּן לוּ-טַאנְג [2] מתוך הספר "הלימוד אודות שִֹינְג-אִי צ'וּאַן" (1915):

"במהלך הדורות, התרנגול הוא בעל החיים רב התועלת ביותר עבור האדם, בהכריזו על בוא השחר. כמו כן יש ביכולתו לעמוד על רגל אחת, להצהיר על סמכותו בניעור נוצותיו, ואת האומץ להילחם. לפיכך ניתן לומר כי המיומנות של טכניקת התרנגול היא הנעלה ביותר. בגוף האדם, זוהי תחילת האנרגיה הסבילה, ולפיכך משויכת לטריגרמה שׂוּן ☴ בספר התמורות, המתכתבת בטבע לרוח ובגוף האדם לנשימה. באמנות הלחימה הדבר מכונה טכניקת התרנגול. ביכולתו להעלות את אנרגיה מהעקב, להוריד אנרגיה מהקָדְקוֹד ולהפיץ את הצִ'י האמיתי [3] [הכולל את צִ'י המזין [4] והצ'י המגן [5] לגפיים. כשסגנון התרנגול מתורגל בצורה זורמת, המוח שמעל לא יחוש דאגה שמקורה בחוסר הבנה, הרגליים שמתחת לא יחושו דאגה מכאב. אם הוא מתורגל בצורה בהפרזה, המחשבה לא תהיה בהירה, האוזניים והאף לא יתפקדו כהלכה, והגפיים יסבלו מחוסר תחושה. יש לתת שימת לב יתרה להֶבֵּט זה של טכניקת התרנגול".

鷄形者。鷄於世最有益者也。能以司晨報曉。又有單腿獨立之能。抖翎之威。爭鬭之勇。則鷄形拳中之功夫。可謂甚大。在腹內而為陰氣初動。又為巽卦。在天為風。在人為氣。在拳中謂之鷄形。又能起足根之勁上升。又能收頭頂之氣下降。又能散其真氣於四體之中。其拳順。則上無腦筋不足之患下無腿足疼痛之憂。其拳謬。則腦筋不足。耳目不靈。手足亦麻木不仁矣。學者於此鷄形中。最當注意。

oOo

1. ji xing xue 鷄形學

2. Sun Lutang 孫祿堂 aka Sun Fuquan 孫福全 1861-1933

3. zhen qi 真氣

4. ying qi 英氣

5. wei qi 衛氣

 

bottom of page