top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ ווּ סוֹנְג שובר את האזיקים

גדת המים [1] הוא רומן הרפתקאות בן מאה ועשרים פרקים בסגנון רובין הוד, הנחשב לאחד מארבעת הרומנים הסיניים הקלאסים. אחד מגיבורי הרומן הוא ווּ סוֹנְג [2], דמות מרשימה ויפת מראה, תלמידו של מורה הקשתות המהולל ג'וֹאוּ-טוֹנְג [3]. ווּ סוֹנְג מתמחה בצ'וּאוֹ-גִ'יָאוֹ [4], סגנון לחימה הכולל קפיצות, בעיטות וחבטות מהירות, דִי-טַאנג צ'וּאַן [5](מילולית:"נפילות קרקע") ובשימוש במוט. הוא הוכיח עצמה בלתי רגילה ואומץ כשהרג טיגריס בידיים חשופות, הפך לשודד, ומת מוות שלו בפגודת שש ההרמוניות שם תרגל בודהיזם.

במהלך העלילה, אחייניתו של ווּ סוֹנְג, "הלוטוס המוזהב", יחד עם מאהבה, מרעילים את אחיו הבכור של ווּ סוֹנְג , מנסים להרוג גם אותו ולכסות על הפשע. בסופו של דבר ווּ סוֹנְג הורג את שניהם. הוא נשפט למחבוש וגלות. בעת הליווי לכלא שני השומרים ששוחדו על ידי שודדים תקפו אותו לפתע. ווּ סוֹנְג היה במצב נחות ואסור באזיקים, בעוד שני השומרים חמושים האחד במוט והשני בחרב רחבה (דָאוֹ). בסופו של הקרב ווּ סוֹנְג יוצא וידו על העליונה בהורגו את שניהם. בעקבות הריגתם שהיה פשע חמור ווּ סוֹנְג נמלט להר לִיָאנְג, שם מצאו מקלט נרדפי חוק נוספים שמאסו בממשל.

דמותו של ווּ סוֹנְג שימשה השראה לתבנית "ווּ סוֹנְג שובר את האזיקים [6]" מסגנון מִי-דְזוֹנְג צ'וּאַן [7]. התבנית מדמה את הגיבור הכבול באזיקים ונלחם בעזרת גופו ורגליו: בעיטות, גריפות, המעדות, חבטות ברכיים ,מרפקים, כתפיים וראש ואפילו בריחים. עם הזמן נוצרו לתבנית גרסאות מודרניות רבות, בעוד התבנית המסורתית נפוצה פחות.

oOo

1. Shuihu Zhuan 水滸傳

2. Wu Song 武松

3. Zhou Tong 周侗

4. Chuojiao 戳腳

5. Ditang Quan 地趟拳

6. Wu Song tuo kao 武松脱拷

7. Mizong Quan 迷蹤拳

 

bottom of page