top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ מַאֲרָב ממַעֲרָב

שושלת שָׁאנְג [1] הייתה השושלת השנייה בתולדות סין. לפי ההיסטוריוגרפיה הסינית, שושלת זו שלטה באלף השני לפני הספירה באזור עמק הנהר הצהוב. שושלת שָׁאנְג היא השושלת הסינית הראשונה שקיומה מגובה בעדויות ארכאולוגיות. במהלך חקר חורבות יִין [2], שנחשבות כיום לאתר בירתה של השושלת, התגלו אחד עשר קברים מלכותיים, שרידי ארמונות ואתרי פולחן שכללו כלי נשק מסוגים שונים ושרידי קורבנות בעלי חיים ואדם. נוסף על כך, נמצאו במקום עשרות אלפי כלים עשויים מארד, אִיחָד (אבן הירקן), אבן, עצמות וחומרים קרמיים. בחורבות יִין נתגלו יותר ממאה אלף כתבים, רובם ככולם על עצמות ניבוי. כתבים אלו הם העדויות העתיקות ביותר לשימוש בכתב הסיני.

במסגרת החשיפות הארכאולוגיות בחורבות יִין, התגלה בשנת 1976 באַנְיָאנְג קברה של פוּ חָאוֹ [3]. היא הייתה אחת משישים וארבע נשותיו של המלך ווּ דִינְג [4] משושלת שָׁאנְג, אך המעניין מכל, שימשה גם כמצביאה רמת דרג. אמנם ידועים לנו רק פרטים מועטים על עלילותיה הצבאיות, המוזכרים על גבי תריסר עצמות ניבוי. בתוקף תפקידה היא הייתה אחראית על שליטה באויבים ושכנים של שושלת השָׁאנְג. בני גוּאֵי-פַאנְג [5] הוא שמה של קבוצה צפונית שלחמה בשָׁאנְג במשך דורות. גוּאֵי פירושו רוּחַ רְפָאִים, ו- פַאנְג פירושו צד או גבול. צירופם מלמד על "מדינות אויב, או שאינם מבני שָׁאנְג, שהתקיימו בתוך או מעבר לגבולות ממשל השָׁאנְג", או על-פי פירוש אחר "טריטוריית רוח רפאים". כוחות השָׁאנְג בפיקודה של פוּ חָאוֹ הכריעו את בני גוּאֵי-פַאנְג בקרב יחיד.

משהושלמה משימה זו, מסעות המלחמה הבאים שעמדה בראשן היו כנגד בני קבוצות המיעוטים אִי [6] וצִ'יָאנְג [7], וכנגד מדינת בָּא [8] שבמזרח סֶצ'וּאַן. הקרב נגד מדינת בָּא זכור במיוחד כתיעוד הראשון של מארב בסדר גודל עצום בהיסטוריה הסינית. פוּ חָאוֹ עמדה בראש 13,000 חיילים ונחשבה למצביאה הבולטת של תקופתה. מעניין לציין כי בין שלל הממצאים בקברה נמצאו גם שני גרזנים גדולים מאיכות מצוינת, יצוקים מארד, ששמה של פוּ חָאוֹ יצוק על אחד מהם. כל אחד מהם שקל כשמונה וחצי ק"ג, ולפיכך היו כבדים מדי לשימוש בקרב. הסברה היא שהם שימשו כסמל לסמכויות ולפיקוד צבאי, כפי שהיה נפוץ בתקופות מאוחרות יותר, בהן מצביאים קיבלו מהשליט קשת או גרזן.

oOo

1. Shang 商 1600-1046 BC

2. Yinxu 殷墟

3. Fu Hao 婦好 a.k.a Mu Xin 母辛 d.1200 BC

4. Wu Ding 武丁Reign: 1250–1192 BC

5. Guifang 鬼方

6. Yizu 彝族

7. Qiang 羌

8. Baguo 巴國

 

bottom of page