Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ תבנית התנועה - מהות וצורה

התבנית, בסינית: טַאוֹ-לוּ [1], היא כוראוגרפיה של "ריקוד קרב" ותרגול הדמיה של קרב כנגד יריב דמיוני אחד או יותר. מונח מודרני זה הוא גרסה מקוצרת למונח בשם טַאוֹ לוּ יוּן דוֹנְג [2] ומתייחס ל"סדרות תרגול" במשמעות ספורטיבית. לתבניות ערך רב משום שהן כוללות את הטכניקות החשובות בשיטה ומהוות "מילון תנועה" ו''זיכרון מרחבי'' בלתי כתוב. במהלך ההיסטוריה הועברו באמצעות התבניות מסורות ושיטות שלמות ממורה לתלמיד. הצילומים והאיורים בספרי אמנויות לחימה מציגים "מפת דרך" של תנועות התבנית, ומטרתם להמחיש עקרונות וצורה אך אינם יכולים להעביר את המהות.

בזֶן נאמר שלימוד וגדילה אינם באים מתיאוריות או ספרים, אלא דרך התנסות אישית ישירה. לכן יש לתרגל את התבניות בקביעות. מטרתן היא "לתפוס את המהות". לאחר שהמתרגל למד את הכוראוגרפיה מתחיל זמן ארוך שבו הוא נודד ב''מדבר'' התרגול. נאמר: עשר שנות תרגול לא יפתחו את המיומנות העילאית. על פני השטח ייראה כאילו התרגול המאוחר אינו מניב פירות מובחנים כמו הכוראוגרפיה של התרגול המוקדם, אך עם הבגרות והבשלות, השינוי יגיע, הכוח הפנימי יתמלא והכוח החיצוני יופנם. ללא שנות תרגול רבות, המתרגל לא יוכל להגיע לרמה זו.

החכמה האמתית של המורים המוקדמים באה לידי ביטוי בפיתוח יצירות של תבניות אימון המשלבות עקרונות בני קיימא של חיזוק הגוף עם עקרונות קוסמולוגיים. זו גם הסיבה שיצירות אלו הועברו מדור לדור עד שהגיעו אלינו. לכל תבנית יש שם שניתן ע"י המורה שיצר אותה, או "הלחינה" אם להשוות למוזיקה. השמות לעתים מרמזים על תפקיד התבנית ומהותה.

התבניות הן כלים פדגוגיים מצוינים לתרגול גופני וללימוד טכניקות ידיים ורגליים בסיסיות של תנועה. התלמיד לומד איזון, קצב, קואורדינציה, העברת משקל בין התנוחות, מעבר מהגנה להתקפה, נשימה, ריכוז ומיקוד. התבנית מספקת דרך תרגול המאחדת את השימוש והשלמות של כל הרכיבים הללו. בתבנית אפשר לחזק ולווסת את שרירי הידיים, הרגליים והטוֹרסוֹ. התבניות מכילות הן תנועות שרירים איזוטוניות והן איזומטריות. בנוסף, כשהתלמיד חוזר ונע דרך תנועות התבנית מספר פעמים, פעם אחר פעם ללא מנוחה, הוא מקבל גם תרגול אירובי (אווירני, הדורש חמצן מהאוויר).

המורים המעצבים של אמנויות הקרב היו מעשיים מאוד. דרך פיתוח וליטוש תרגול התבנית, הם מצאו שיטה המאחדת תרגול בסיסי, חיזוק מערכת השלד והשרירים, ואימון מערכת הנשימה. התבנית מאפשרת הבדלים ורמות של תרגול. כל תלמיד יכול לאמן את עצמו על פי רמת הידע שלו, יכולתו ומצבו הפיזי. ניתן לתרגל את התבנית באולם האימונים, אך גם מחוצה לו, בטבע. תרגול התבנית מחוץ לאולם, בשטח לא חלק, עם אבנים או דשא לא אחיד, מוסיף ממד מאתגר לריכוז ולתרגול. התבנית מספקת לתלמיד שיטה גמישה ואישית לחיזוק גופני שלם. ברמות התרגול הגבוהות התבנית מהווה כלי מופלא לביטוי עצמי ויצירתיות ממש כמו כל אמנות קלאסית אחרת.

הבה נניח שאדם שאינו מכיר כלל את אמנויות הלחימה מגיע לאולם האימונים, ורואה תלמיד מתקדם ותלמיד מתחיל מתרגלים אותה תבנית. האם יבחין המתבונן בשוני ביניהם? תנועות התלמיד המתקדם יבטאו סיפור בתנועה; המתבונן יחוש בבירור בקיומם של יריבים במספר מקומות, למרות שהם אינם גלויים לעין; המתבונן יוכל לחוש ב