top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ טוויית המשי

"בימים רחוקים נהגו נשות סין לטוות משי תוך הרתחת פקעות המשי, משיכת החוט ושזירתו על גלגל או גליל. החוטים מפקעות התולעים נמשכו במיומנות מדויקת. מיומנות זו דרשה תנועה מחושבת ורציפה. קצב הטוויה דרש אחידות שאינה איטית או מהירה מדי – הנשים שעסקו בטוויה ידעו היטב; אם ימהרו בתנועתן יקרע החוט, אם ישתהו מדי יסתבך החוט ויידבק". טליה קו

עקרון "טווית המשי [1]" ידוע באמנויות לחימה שונות, אך מודגש בעיקר בסגנונות ווּ וצֶ'ן של הטָאי-גִ'י צ'וּאַן. מקור השם בתנועות הסיבוב והפיתול של זחל תּוֹלַעַת מֶשִׁי בשעה שהוא עוטף עצמו בפקעת, ולעקרון הציורי של "טווית המשי מהפקעת". שני ביטויים מתייחסים בהתאמה לאנרגיית טווית המשי ולעוצמת טווית המשי. מונחים אלו מצויים לעתים תכופות בבלבול משמעות בשפה האנגלית. המונח צַ'אן סְה גִ'ינְג [2] מתייחס לאנרגיה שנבנית בגוף דרך תרגול נכון של אמנויות לחימה פנימיות, בעוד שהמונח צַ'אן סְה גוֹנְג [3] מתייחס להשפעה המעשית של אותה אנרגיה.

לפיכך, דפוס תנועות טווית המשי הוא מתמשך, עגול וספיראלי, המתבצע במהירות קבועה עם מגע קל של משיכת החוט. משיכת חוט המשי מהפקעת משלבת תנועה ישרה ומעגלית, היוצרת באופן טבעי ספיראלה – איחוד הניגודים של ישר ומעוגל. הספיראלה נעה בעקומה – כמו שכדור עוקב אחר הספיראלות בקנה הרובה. בו בזמן, בעת תנועתו במרחב יש לו גם מסלול בקו אחר כמו של הכדור הפוגע במטרה.

ווּ גוֹנְג-זָאוֹ [4] מורה טָאי-גִ'י מסגנון ווּ, כתב:

"הדבר מדמה חוטים של משי שנטווה. אנרגיית משי מפותלת מיושמת בתרגול ידיים דוחפות. בשעה שהיריבים מגששים את דרכם ונוקטים בתמרוני נעילת מפרקים, נטרול ושליטה, ותרגול תנועות טקטיות האחד במרחב של השני. קיימות שש שיטות של אנרגיית משי מפותלת: פנימית, חיצונית, עילית, תחתית, קדמית ואחורית. ניתן ליישמן בכל אחד מחלקי הגוף: זרועות, רגליים, מותניים, עם תנועת גוף מתמשכת, עם מעגליות אינסופית, עטופות יחדיו כסיבי משי שזורים".

חוֹנְג ג'וּן-שֶנְג [5], מורה טָאי-גִ'י מסגנון צֶ'ן, תלמידו של צֶ'ן פַא-קֵה [6], כתב את השיר על טווית המשי:

בתיאוריה של טווית המשי

דבר אינו מפורט מדי

פנים וחוץ מתפתלים

נשלטים בידי תואם וניגוד (שוּן ונִי [7])

תואם (שוּן) נפתח, ניגוד (נִי) נסגר

קשה ורך

משלימים אחד את השני.

oOo

1. chan si 纏絲

2. chan si jing 纏絲精

3. chan si gong 纏絲功

4. Wu Gongzao 吳公藻 1902-1983

5. Hong Junsheng 洪均生 1907-1996

6. Chen Fake 陳發科 1887-1957

7. shun chan 順纏 / ni chan 逆纏

 
chan si 纏絲

bottom of page