top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ שיר על חֶרֶב פִּיפִיּוֹת

מאת חוּאַנג יוּאַן-שִׂיוּ, קליגרפיה: יָאנְג צֶ'נְג-פוּ

הצ'י של חֶרֶב פִּיפִיּוֹת הוא כמו קשת בענן

תנועת החרב היא כמו דרקון

רוח החרב נפגשת באחד

למסתורין והוד אין גבול

劒氣如虹劍行似龍

劍神合一玄妙無窮

廣平楊澄甫題

השנה: 1931. אותיות פורחות באוויר, מתערבלות, ומסתדרות בספרו של חוּאַנג יוּאַן-שִׂיוּ [1] "שיטות עיקריות של חרב ווּ-דַאנְג [2]". חוּאַנג, אמן לחימה מדופלם ושופט שלום, הפך בשנת 1929 לתלמיד הדלת הפנימית של לִי גִ'ינְג-לִין [3], סייף נודע שכונה "החרב הראשונה של סין" ו"הסייף השמיימי". את רשמיו מתוך האימונים עם לִי והשוואה לחומרי לימוד מוקדמים יותר העלה על הכתב ביומן אימונים שהיווה את הבסיס לכתיבת ספרו. בשונה מספרים אחרים שנכתבו באותה עת ועסקו בעיקר בתיאור תבניות, הספר מציג טכניקות ויישומים שונים בתרגול זוגות. בנוסף מוצגים היבטים פנימיים של לחימה בחרב, כולל טכניקות מיקוד ומדיטציה.

הענק השני מגיע

לחלק ממשפטי המפתח או השירה המחורזת בספר התלוו משיכות מכחול, קליגרפיה של אמני לחימה מפורסמים. את הקליגרפיה לשיר המוצג כאן כתב לא אחר מאשר יָאנְג צֶ'נְג-פוּ [4], כנראה אמן הטָאי-גִ'י צ'וּאַן המפורסם מכל מאז ומעולם. יחד עם מורים ידועים אחרים דוגמת אחיו יָאנְג שָאוֹ-חוֹאוּ [5] ועמיתיו ווּ גִ'יאֶן-צ'וּאַן [6] וסוּן לוּ-טַאנְג [7] היו מהמורים הראשונים שפתחו את לימודי הטָאי-גִ'י בפני הקהל הרחב במכון לחקר תרבות הגוף בבֵּייגִ'ינג בשנים 1914-1928. יָאנְג צֶ'נְג-פוּ נודע בכך ש"ריכך" את התבנית שלמד ממשפחתו והדגיש את תנועת "המסגרת הגדולה [8]" בעלת התנועות המודגשות והמעוגלות. תהליך זה הביא בסופו של דבר את סגנון יָאנְג לפופולריות הרבה לה הוא זוכה בימינו אנו.

oOo

1. Huang Yuanxiu 黃元秀 1884-1954

2. Huang Yuanxiu 黃元秀 . Wudang jian fa da yao 武當劍法大要*

Shanghai: The Commercial Press, LTD 商務印書館, 1931

3. Li Jinglin 李景林 a.k.a Li Fangchen 李芳宸 1885-1931*

4. Yang Chengfu 楊澄甫 1883-1936*

5. Yang Shaohou 楊少侯 1862-1930*

6. Wu Jianquan 吳鑑泉 1870–1942*

7. Sun Lutang 孫祿堂 a.k.a Sun Fuquan 孫福全 1861-1933*

8. Da Jia 大架

 
Huang Yuanxiu 黃元秀 1884-1954

bottom of page