top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ פורמולה 1 - המירוץ הסיני

השנה 1911. בסין מתרחשת מהפכה שנודעה גם כמרד שִׂין חַאי. עידן הקיסרויות מסתיים ותקופת הרפובליקה נפתחת בהנהגתו של סוּן יָאט-סֶן.

זוהי תקופה סוערת בתולדות סין. תחילתה עם נפילת שושלת צִ'ינְג וצמצום שלטונו של הקיסר האחרון לעיר האסורה בלבד. שנת 1911 היא שנת הסיום של המבנה המסורתי של סין, והיא מביאה לשינוי כמעט בכל דבר בסין כולל עולם הרפואה המסורתית, שיחד עם כלל התרבות הסינית המסורתית נאלצו לעבור התאמה לעולם המודרני.

המאבק בין המפלגה הלאומנית לקומוניסטית, בראשותו של מָאוֹ דְזְה-דוּנְג, חשף את הרפואה העממית לביקורת קשה. בשנת 1942, יצא מָאוֹ בהצהרה רשמית לצבאו, כי "יש לעקור מהשורש את כל האמונות התפלות ולהקים מודל של מרכזים כפריים לבריאות הציבור שישימו את הדגש על היגיינה וסניטציה". דעתו על המרפאים העממיים הייתה, כי "הם אינם שונים מבדרנים בקרקס, מוכרי שמן נחשים, או רוכלי רחוב [1]".

גיבור העלילה שלנו, בכל אופן, הוא הרופא הנכבד פֵיי דְזְה-בִּין [2], שחי בתקופת המעבר המרתקת בין תקופת הקיסרות השמימית לבין תקופת הרפובליקה. ד"ר פֵיי ודאי לא ענה להגדרה המקוממת של כבוד היו"ר. הוא היה נצר למשפחה מכובדת של רופאים ועבד בשירות האזרחי. הוא החל לצבור מוניטין רפואי הודות לקשרים חברתיים שטווה בשַאנגחָאי עם דִינְג פוּ-בָּאוֹ [3], כותב מלומד שהוציא לאור כתבים בנושאי רפואה, דת ונושאים אחרים. פורמולת צמחים שהרכיב ד"ר פֵיי לטיפול בכיבים במעי, זכתה להצלחה רבה והאדירה את שמו כרופא מהמעלה הראשונה. על פי עדותו, השמועה על הצלחתו בטיפול בכיבים חיצוניים [4] הגיעה לאוזני המכון הלאומי לרפואה. המכון הוקם בידי המפלגה הלאומנית בשנת 1931, ואחת ממטרותיו, בדומה לאמנויות הלחימה באותה עת, הייתה הגדרת הלאומיות וחיזוק רוח האומה. אחד ממקימי המכון והמנהל הראשון שלו, היה מר גִ'יָאוֹ אִי-טַאנְג [5], שנתן תמיכה פוליטית לתחום הרפואה הסינית, וטען במאמר משנת 1934 [6], כי "בעבר, המונח רפואה לאומית [7] לא היה קיים כלל".

מר גִ'יָאוֹ חשב לרתום את הפורמולה של ד"ר פֵיי כדוגמה להצלחתה של הרפואה הסינית בעידן המודרני. על מנת לשפר את המיתוג של התחום כולו, הוא שלח את מזכירו לדון עם ד"ר פֵיי בנושא מתן הזכויות למכון. אולם, ד"ר פֵיי חש שהמנהל לא הכיר בו כשווה לו מבחינת המעמד החברתי, ועצם שליחתו של עובד זוטר תגרום לו "לאבד פנים". לפיכך, דחה בנימוס את ההצעה.

אנקדוטה קטנה זו, מאפשרת לנו הצצה לתוך עולם הרפואה הסינית של אותה תקופה, בה ניתן לראות, כי שינויים והתפתחויות בתחום כללו לא רק רעיונות וידע, אלא גם מעמד חברתי. בכל אופן, לרוע מזלו של ידידנו ד"ר פֵיי, המצב הפוליטי השתנה, וכל מי ששמו נקשר לאליטה הישנה היה בגדר חשוד. לפיכך ארז את הפורמולה ואת מיטלטליו ושם פעמיו להונג קונג, שם הצליח שוב לבסס קליניקה רפואית מצליחה ולטוות קשרים עם מעמד המלומדים וחוגי האמנים.

oOo

1. Fruehauf, H. "Science, Politics, and the Making of TCM - Chinese Medicine in Crisis". Journal of Chinese Medicine (61) p.3, 1999.

2. Fei Zibin費子彬1890-1981

3. Ding Fubao丁福保 1874-195

4. wai yong外癰

5. Jiao Yitang 焦易堂 1880-1950

6. Wei niding guoyi tiaoli jinggao guoren shu為製定國醫條例敬告國人書 ("A public statement concerning the drafting of the regulation of national medicine"). Guoyi gongbao

國醫公報 (Bulletin of national medicine) , no.3, 1934.

7. Zhongyi 中醫

 
Fei Zibin 費子彬 1890-1981

bottom of page