top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ מברשת זאב

מברשת זאב [1] הוא כלי נשק ייחודי שנעשה בו בעיקר שימוש צבאי, דוגמת הלחימה בפושטי הים במאה השש-עשרה. דוגמה נהדרת לשימוש בנשק זה התבצע כחלק מתצורה (מערך) צבאית המכונה "תצורת ברווז מנדרין" [2], שהמצביא המהולל צִ'י גִ'י-גוּאַנְג [3] למד מהמלומד טַאנְג שוּן-גְ'ה [4] וערך בה שינויים והתאמות משלו.במהלך הלחימה בפושטי הים היו שני נושאי "מברשות זאב". מדובר ברמחים ארוכים במיוחד (כשלושה מטרים) מבמבוק עם חודים מרובים שנמשחו ברעל וחוברו אליהם ענפים ועלים. תפקידם היה להעסיק את האויב כמכשול תייל נייד המפריע לתנועתו ומונעת ממנו לצמצם טווח ולפנות מקום לנושאי החניתות המצויים מאחור לתקוף, ולהגן בחזית על נושאי המגינים [5]. שני נושאי מגינים, לצד נושאי הרומח, אחד עם מגן ארוך, שני עם מגן העשוי רָאטָאן (סיבי דקל טרופי) יצרו קיר-מגן על מנת להגן על נושאי מברשת זאב ונושאי החניתות כנגד התקפות האויב.

oOo

1. lang xian 狼筅

2. Yuan Yang Zhen 鴛鴦陣

3. Qi Jiguang 戚繼光 1528-1588

4. Tang Shunzhi 唐順之 1507-1560

5. dun pai 盾牌

 

bottom of page