top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

מניפת ברזל ❖

המניפה הסינית הקדומה ,הידועה כ"מניפת מסך" , שימשה את כל שכבות החברה והיוותה חלק מסמלי המעמד בסין . תפעול המניפה הפך לאמנות נשית מוערכת , ואילו באמנות הקרב שימשה ככלי נשק המכונה "מניפת ברזל". המניפה, מקלות האכילה והספסל של בית התה, היו שלושה חפצים בשימוש יום יומי שהוסבו לכלי נשק , וכונו לעתים "שלושת הנוודים" . בהיותה סגורה – המניפה משמשת כמקל קצר , בהיפתחה – מגן, ועם שיוף הקצוות – כלי שיסוף.

 

bottom of page