top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ טָאי-גִ'י צ'וּאַן גִ'ינְג

"אם אינך מתרגל לא תבין את הכתוב

כל זמן שאינך מבין, אינך יכול להיעזר בכתוב

כאשר אתה מבין אינך זקוק לכתוב"

בשעה טובה וברוכה יצאה לאור המהדורה השנייה בעברית של הספר "טָאי-גִ'י צ'וּאַן גִ'ינְג: כתבי המופת" בתרגום ובליווי הערות של דוד מיכאלי. למי שאינו מכיר את ספריו של דוד, עיסוקם במכלול נושאים כגון שטח, מדבר, תנועה ופרוזה. קריאה של מספר מחיבוריו מציפה אל פני השטח חיבורים והקשרים פיוטיים ועמוקים. לפתע מתגלה כי הליכה במדבר ותרגול טאי-ג'י אינם שונים כל כך זה מזה. אל תנסו לתפוס את הרוח בבת אחת. ניסיון זה כמוהו כהגדרה יבשה של שושנת הרוחות. העקרונות עמוקים המה, וכל קריאה חוזרת תחשוף שכבות ומאובנים חדשים.

המהדורה הראשונה יצאה בשנת 2005 בהוצאת מדף. המהדורה השנייה יצאה בימים אלו והיא כוללת מבוא חדש המציג גם את ה"אני מאמין" של המחבר בנושא מחקר ופעולה. מעבר לתרגום של שפה אחת לשפה שנייה, המונחים ב"כתבי המופת" כוללים תפיסות קוסמולוגיות, רכיבים שמקורם ברפואה, ואפילו ב"מכניקה" (מבנה) של הגוף, חלקם קשים אפילו בהגדרה מילונית. לפיכך נדרשים עמל רב ויצירתיות על מנת שבסוף התהליך נראה את הסימניות הסיניות מפזזות באלף-בית.

שיר קרב הידיים

הדף, גלילה, דחיסה, שינוע ייעשו בכוונה מלאה

כשמעלה מטה נגזרים בו זמנית,

יריב לא ימצא כל כניסה.

איני מתייצב כנגד כוח רב המגיע כלפיי במכה,

בהובלה על ציר

משקל זעיר מסיט כובד אדיר.

בהובלה היישר אל תוך הריק,

דבוק, התחבר, לווה ואפשר

אך אל תיפטר.

打手歌

掤捋擠按須認真

上下相隨人難進

任他巨力來打我

撁動四两撥千斤

引進落空合即出

粘連黏隨不丢頂

 


bottom of page