top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ סגולות הלוחם

אתיקה, או תורת המידות, היא הפילוסופיה של המוסר, ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו" ו"מהי המידה הטובה". האתיקה היא תחום הידע שמציע ביקורת על המוסר ומציגה אוסף כללי התנהגות אשר בחלקם הם חלופות לכללי ההתנהגות של המוסר. האתיקה היא אותה רוח מיוחדת, תרבות של כללי התנהגות שאנו שואפים להפכם למצויים. מהי "אתיקה מקצועית" ? "אתיקה היא תפיסה סדורה של האידאל המעשי של התנהגות, במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת" (כשר, 2002), או במילים פשוטות – כללים וקודים של התנהגות השייכים למקצוע מסוים. תורת המוסר בתרבות סין בכלל ובאמנויות הלחימה בפרט פורשת בפנינו עולם שלם של מושגים ותחושות הקשורים לאתיקה ומוסר.

ווּ דֶה Wu De 武德

המוסריות של אמנויות הלחימה תמיד הייתה תחום ידע שנדרש לפני לימוד הטכניקה ומורים לאמנויות הלחימה החשיבו את המוסריות כאמת המידה החשובה ביותר לבחינה ושיפוט של התלמיד. לפיכך, רק תלמידים שטיפחו את בסיס המוסריות נמצאו ראויים ללימוד. ניתן לתרגם את המונח ווּ דֶה כ"סגולות הלוחם" – קוד אמנויות הלחימה של יחסי גומלין חברתיים נאותים, אתיקה ואֶטִיקֶט – כללי ההתנהגות והנימוס המקובלים בחברה מסוימת המחברים את החברה ומביאים ללכידות חברתית.

ווּ דֶה עוסק בשתי פנים – המוסריות של המעשה והמוסריות של המחשבה. המוסריות של המעשה כולל יחסים חברתיים; המוסריות של המחשבה נועדה לטיפוח עצמי על מנת שניתן יהיה להגיע למטרות נעלות יותר. המוסריות של המעשה כוללת הוֹקָרָה, עֲנָוָה, אֵמוּן, כָּבוֹד וסְגֻלָּה, מכילה את יחסי התלמיד עם המורה, חבריו לכיתה, אמני לחימה אחרים ועם כלל הציבור. תלמיד שלא עמד בדרישות אלו לא נמצא ראוי לאמון ומתן כבוד. מעבר לכך, התלמיד עלול לבזות את השיטה בכך שיעשה שימוש שגוי בידע שרכש ויפגע בתמימים. לכן, המורים צפו בתלמידיהם במשך זמן ממושך, עד שהיו בטוחים שהם עומדים בהלכות מוסריות בטרם יכנסו למעמקי השיטה.

הוקרה Zun Jing 尊敬

המילה הוקרה כוללת את ההכרה ברגשות ובתחומי העניין של הזולת בתוך מערכת יחסים, והתייחסות לזולת בצורה שאינה אנוכית. הוקרה נובעת לא רק מצורת ההתנהגות אלא מהגישה. אנו נקבל בהערכה, כמייצג של מידת הערכה כלפי אדם מסוים, איכות או יכולת אישית. באמנויות הלחימה, הוקרה היא אבן פינה של כל מערכת הלימוד. בהקשר לווּ דֶה, הוקרה מתחילה ביחיד ונגלית כלפי חוץ, כלומר אלו המוקירים את עצמם ואת האחר, יקבלו בתמורה כבוד והוקרה. את ההוקרה יש להרוויח ולהפגין. זו הסיבה בעטיה אנו קדים ומשתמשים בתארים.

עֲנָוָה Qian Xu 谦逊

המונח ענוה הוא האיכות או המאפיין אדם חסר יומרות וצנוע. ענוה באה יד ביד עם שליטה על הגאווה והאגו. גאווה ואגו הם "הרוצחים השקטים" של אמנויות לחימה המסתמכות על בניית אופיו של המתרגל. כשאנו מאפשרים לגאוותנו ולאגו שלנו לחדור לתחום השיפוט ההגיוני שלנו, אנו מתחילים לקחת החלטות שמקורן בגאווה עצמית ולא בעובדות מוצקות. במידה והם כבר "חדרו" למערכת הם גם יכולים להשתלט עליה וליטול פיקוד, תהליך שתוצאתו שביעות רצון עצמית מוגברת ללא מחשבה תחילה. תלמידים ומורים ישתדלו לתרגל ענוה על בסיס יום יומי בכל מעשה. תרגל עבור עצמך ולא עבור התואר או צבע החגורה אותה אתה חוגר. שמור על כוס התה ריקה על מנת להשאיר תמיד חלל להכנסת ידע לכלי הקיבול. פתגם סיני אומר: "ככל שהבמבוק גדל גבוה יותר הוא משתוחח וקד נמוך יותר".

אֵמוּן Xin Yong 信用

במי אנו נותנים אמון? האם אחרים נותנים בנו את אמונם? אמון הוא האמונה שהאדם הוא בעל אופי טוב וישאף למלא אחר הבטחותיו, מדיניותו, הקוד המוסרי שלו, ואחר החוק. באמנויות הלחימה, אנו נותנים הבטחה לעצמנו, לבית הספר, ולמורה. כשנכנסים "לדרך" קיים יסוד של אמון בין שני הצדדים כגון בטיחות, שיפוי וידיעה מה טוב לצד השני. לפיכך, הפרת אמון באמנות הלחימה תהיה דרישה מהמורה לקבל ידע נוסף. הגבול כאן הוא דק ועדין – לעתים שאלות מופרזות מעידות לכאורה על כך שהתלמיד כבר מכיר את החומר היטב וזו העת להתקדם. שיקול דעת זה נתון בידי המורה בלבד, לא בידי התלמיד.

על התלמיד לדעת שאימון מחזורי הוא לטובתו, מאפשר את הגדלת המיומנות ואת הפיכתו למומחה בתחום. תן אמון שהנתיב בו בחרת הוא הנכון. לעתים, דרכי ההוראה נראות כסותרות את עצמן. התלמיד רואה רק ממד אחד, המורה אמון על התהליך על מגוון נתיביו. ההנחיות שאתה מקבל מאפשרות לך לנווט ולמצוא את דרכך בעקרונות האמנות.

כָּבוֹד Rong Yu 榮譽

לאמנויות לחימה הקשרים חזקים לנושא הכבוד. אנו מכבדים את האמנות, את עצמנו ואת האבות הקדמונים בכך שאנו מראים נאמנות ורצון להתאמן בזמן שאנו רוכשים חכמה ודעת הקשורים לאימון. נאמנות היא מתן כבוד לאמנות דרך האמונה באנשים שכבר אינם ובאלו החיים – שומרי השער שתפקידם להעביר את הידע מדור לדור על מנת שיגיע לידינו ולדורות עתידיים. נכבד את אלו שהיו לפנינו, כפי שציין אייזק ניוּטוֹן: "אם הרחקתי ראות הרי זה מפני שעמדתי על כתפי ענקים".

סְגֻלָּה Dao De道德

רעיון הסְגֻלָּה במחשבת סין משתייך לרעיון האופי והדמות. המסגרת לרעיון זה ניתנת דרך ארבעת הסגולות: מתינות, זהירות, אומץ וצדק. מתינות היא איפוק. כאשר אנו עוסקים בכל סוג של פעילות עלינו לנהוג באיפוק על מנת לשמור על הֶגְיוֹנִיּוּת ואיזון בכל פן של עולמנו. אמנויות לחימה יעשירו את חיינו ולא יכלו אותם. אחת המטרות באמנויות הלחימה היא לקחת את הידע ואת התגליות העצמיות מאולם האימונים וליישם עקרונות אלו בחיי היום-יום.

זהירות היא פעולת שיפוט בריא לכל פעולות החיים. בחיים אנו מתבוננים בעדינות בביטוי של סיטואציות שונות ומגיעים לתובנות בעזרת שרטוט העובדות, הידע והניסיון. מודעות, ערנות וקשב יעזרו לנו לשקול נכונה את התוצאות של מעשינו.

אומץ הוא היכולת לפעול כשאנו מתעמתים עם פחד. פחד יכול להיות פיזי או נפשי. פחד פיזי יכול להיות תוצאה של סביבה, אדם אחר או עצם. פחד נפשי כולל גם את הפחד מכישלון. בעזרת אמנויות הלחימה המתרגל יכול לצלוח אספקטים מסוימים של חייו באומץ, בכך שהוא נענה לאתגרים העומדים מולו, אולי בד בבד עם הפחדים הקיימים הכובלים אותו.

דיונים על אודות מהות רעיון הצדק התקיימו בסין לאורך מאות שנים. הצדק משלב את כל המעלות והרכיבים של "סגולות הלוחם" ליישום אחד. עלינו להיות הוגנים, רודפי צדק, נושאים את צדקתנו ואת צדקתם של אחרים בגאון.

 

bottom of page