top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ אולם האימונים

המונח היפני דוֹג'וֹ הוא המפורסם ביותר למקום אימון ולימוד. מקורו במונח הסיני דָאוֹ-צַ'אנְג [1]. מונח זה התייחס לכל מקום ואתר פתוח בסין העתיקה שבו נערכו פולחנים דתיים וטקסים של הגדת עתידות. המילה דוֹג'וֹ נדדה מסין ליפן כנראה בתחילת המאה השמינית יחד עם מהגרים סמנטיים נוספים כמו צַ'אן - ביפנית זֶן, או דָאוֹ - ביפנית דוֹ. הפירוש המילולי של דָאוֹ- צַ'אנְג הוא "מקום הדרך". משמעותו המקורית של המונח היה אזור מקודש השואף להיות מבודד, לעתים קרובות ליד אתר טבעי קסום. המונח נטבע על ידי סגפנים הרריים שעסקו בטקסי טיהור במטרה להשיג הארה. מכיוון שהייתה זיקה בין אמני לחימה למחפשי דרך רוחניים אימצו אמני הלחימה את המונח לאתר התרגול שלהם. האולם, מקום הלימוד של הלחימה מכונה בסינית ווּ גוּאַן [2], או בקיצור גוּאַן [3].

 

oOo

1. dao chang 道场

2. wu guan 武館

3. guan (Cantonese:kwoon) 館

bottom of page