Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ תפסת מרובה לא תפסת


תפסת מרובה לא תפסת (במלואו "תפסת מרובה לא תפסת - תפסת מועט תפסת") הוא ניב שמשמעותו שמי שמנסה לקחת כמות לא סבירה (או להשיג יותר מדי) עלול שלא להצליח, או לאבד את מה שהשיג, ולהישאר בלי כלום.


לא יודע אם לכנות במדויק את הנאמר כאן כמאמר, יותר שיתוף הגיגים הצצים אצלי לאחרונה, לא מתחייב למוסר השכל. מקור ההרהורים בבנו של המורה שלי מטאיוואן, מר חוֹנְג זֵה-חַאן, הידוע בשם החיבה "אה- חַאן".

אה-חאן הוא בנו האמצעי של המורה חוֹנְג אִי-שִׂיָאנְג. בתקופת לימודי בטאיוואן נכח, יחד עם שני אחיו, בכל שיעור ושיעור. עם פטירתו של אביו בשנת 1993המשיך ללמד קבוצת תלמידים באותו אולם אימונים. אני מדלג כמה עשרות שנים קדימה... הקבוצה הנוכחית מתרגלת במקום קסום (בחוץ) אחת לשבוע. בין התלמידים כאלו שלמדו עם אביו, דוגמת אח קונג פו כריס בייטס, ואחרים שהצטרפו במהלך השנים.


גוף הידע שיסד אביו נפרש על כמות חומר עצומה. נכון שלפחות בשנים בהן למדתי המיקוד היה על סגנון שִׂינְג-אִי צ'וּאַן, אבל למעשה לא הייתה שום מחויבות לתרגל רק סגנון זה. שפת התנועה כללה למעשה שילוב של שִׂינְג-אִי ובָּא-גוּאָה, תרגול צ'י גונג וטאי צ'י, וכן סוגי תרגילים ותבניות שלחלקן הוצמד השם "שאולין", אם כי לא היה להן בהכרח קשר למנזר האגדי.


בשנים האחרונות אה-חאן מתבונן על גוף הידע הזה כשדה מחקר. הוא משתדל לבחון על-פי תפיסתו כל פיסה בפאזל. חלקים מסוימים מוסרים, תנועות ותבניות משתנות, חלקים חדשים נוספים, דוגמת תבנית "36 השיטות" שאמורה לייצג את עקרונות הלחימה של בית הספר. לעיתים אני תוהה איך מרגיש אח קונג פו כריס בייטס. לאחר לימוד של שנים ארוכות והטמעת התבניות, עתה הוא נדרש להשתנות בהתאם לשינויים. ואולי אני לא צריך ללכת רחוק מדי... גם אני מבצע שינויים והתאמות בתבניות, בדרך כלל עדינות, אך לדוגמא תבנית בשם "בעיטות פריחת השזיף" זוכה לעדכונים תדיר, לא תמיד לשמחתם של התלמידים.


שאלה נוספת שמטרידה אותי מעט היא שימור הידע, העברת הידע, ומה דינם של חומרים שאיני מלמד? בנוסף – כמה אפשר להעמיק ואפילו לזכור? נקלעתי לסיטואציה מוזרה: בערך באמצע הוראת תבנית חרב גִ'יאֶן שכחתי את ההמשך. אני לא מדבר על בלק אאוט רגעי, אלא משהו בהארד דיסק נמחק. כל מה שנותר הוא לפנות למחברות הקונג פו מטאיוואן. לא תמיד עוזר, אבל העיקר מעלה חיוך. מה זו התנועה "צב ישנוני מסתובב?". אין לי מושג.


מוט מצליף

לאחרונה החל אה- חַאן ללמד תבנית מוט קצר בשם "מוט מצליף" (או "מוט שוט") עליו כתב:

"נוסחת חמש תווים [סימניות] של מוט השוט"

צעד לזווית החיצונית, פגע בעצמות ולא בשרירים,