top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ ריק ומלא


נדמה כי הדיון אודות המשמעות של "מהותי ולא מהותי" או "ריק ומלא [1]" בתורת הטָאי-גִ'י צ'וּאַן אינו פוסק לעולם. המונחים הסיניים המדוברים הם 'שׂוּ' ו-'שְה'. למילים אלו יש מנעד משמעות התלוי בהקשר שבו הן נמצאות בשימוש. שׂוּ יכול להיות 'ריק, קלוש, בלתי מוחשי, לא מהותי, שקרי' וכו'. שְה יכול להיות 'מוצק, מלא, מהותי, אמיתי, מתגשם', וכו'. למרות שמשתמשים גם בתרגום "מהותי ולא מהותי", להרגשתי "ריק ומלא" הם עיבודים טובים יותר, ולפעמים "ריקון ומילוי", כי הם תופסים בצורה רעיונית את מה שהוא תנועתי ולא דומם.

ריק ומלא בטָאי-גִ'י צ'וּאַן מיושם הן במובן אסטרטגי של יחסי גומלין עם בן זוג או יריב (מגיב בהתאם לריק ומלא), והן במובן אישי של ניטור וניהול הגאות והשפל של הכוח המתועל באדם [2].

כף הרגל המלאה נחשבת ליִין, משום שהיא מוצקה, יציבה, לא זזה, מושרשת בכדור הארץ.

כף הרגל הריקה היא יָאנְג, מכיוון שהיא פעילה ומסוגלת לנוע בחופשיות כמו האוויר.


המילון למונחים עיקריים בטָאי-גִ'י צ'וּאַן [3] מציין גם מונח בשם "ריק ומלא מובחנים בבירור" [4]:

"אימון בטָאי-גִ'י צ'וּאַן הוא חיוני. לפעמים צורת הביטוי היא 'ריק ומלא מובחנים בבירור' או 'הבדלה בין ריק ומלא [5]'. הבעיה של ריק ומלא קיימת בכל תנועה בטָאי-גִ'י צ'וּאַן. זה שחלק ריק מכיל מלאות מרמז על המעבר הממשמש ובא ל"מלא". אסור לתקן את החלק המלא [נוקשה, חסר חיים], המכיל את הציר המרכזי של התמרה. 'ריק ומלא מובחנים בבירור' אין פירושו מופרד, חתוך ומיובש".


מתוך הערות על טָאי-גִ'י צ'וּאַן [6] | תרגום וביאור: דוד מיכאלי

虛實宜分清楚,一處有一處虛實,處處總此一虛實,周身節節貫串,無令絲毫間斷耳.

מלא וריק צריכים להיות מובחנים בבירור,

במקום אחד מוכלים הן ריק והן מלא

בכל מקום זה כך תמיד.

הגוף כולו בתנועה וזרימה רציפה

ללא הנתק הקטן ביותר.

הערה במקור אומרת:

原註云: 此係武當山張三丰祖師遺論。欲天下豪傑延年益壽,不徒作技藝之末也.

"קטע זה נמנה על הכתבים שהשאיר מייסד התורה גַ'אנְג סַאן-פֶנְג מהר ווּ-דַאנְג שכיוון כי המוכשרים תחת הרקיע ישיגו אריכות ימים ולא מיומנות בלבד".

הערת דוד מיכאלי: 'מלא וריק' הן המענה הלשוני שבחרתי לעולם החומר והעצמים. כמו כן השתמשתי במתח וחוסר מתח, יש ואין, נוכחות והעדר, כפתרונות להיבטי עולם התופעות והתהליכים.


מי בצילום?

כאשר ווּ צ'וּאַן-יוֹאוּ [7] מייסד טָאי-גִ'י צ'וּאַן בסגנון ווּ, פרש משרות צבאי, הוא פתח קבוצה מצליחה בבייג'ינג. בין התלמידים הבכירים היו בנו, ווּ גִ'יאֶן-צ'וּאַן [8] ו- וַאנְג מָאוֹ-גָ'אי [9]. כאשר ווּ הצעיר עבר בשנת 1928 מבייג'ינג לשאנגחאי, וַאנְג מָאוֹ-גָ'אי המשיך להוביל את קבוצת בייג'ינג, שמספר מחבריה מצולם כאן במקדש האבות הקיסרי [10].

אודות הצלם

קרטייה ברסון לקח חלק בהפיכה של המצלמה לכלי אמנות ולכלי דיווח על ידי תפיסה אשר נקראת "הרגע המכריע [11]", שהיא נקודת זמן בה מתמזגים כל יסודות התוכן והצורה, הארעיים ובני החלוף, המצויים במעמד מסוים לידיי קומפוזיציה הרמונית. במילים אחרות, קרטייה ברסון הגיע למסקנה, כי בכל מצב ניתן לגלות את אותו שבריר השנייה, את הרגע החולף, המתמצת את משמעותו של האירוע כולו ומאפשר לבטאו בלשון חזותית רבת עוצמה.


oOo

xushi 虚实

2. jin 勁

3. She Gongbao. Jingxuan taijiquan cidian (Dictionary of Essential Taijiquan Terminology). Beijing: Renmin tiyu chubanshe, 1999.

4. xu shi fenming 虛實分明

5. fen xu shi 分虛實

6. Taiji Quan Lun 太極拳論

7. Wu Quanyou 吴全佑 1834–1902

8. Wu Jianquan 吴鉴泉 1870–1942

9. Wang Maozhai 王茂齋 1862–1940

10. Taimiao 太廟

11. The Decisive Moment 


Comments


bottom of page