top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ ריפוי, רגשות ומעשי קסמים | חלק שלישי


למרות שהדבר עלול להישמע מעט מוזר, הרי שאם מתבוננים בתמונה הגדולה, הטיפול במחלה כלל לא רק את ענף הרפואה, אלא גם קמעות, לחשים ופנייה לרוחות ולאלים. פוּלוּ [1] הוא כינוי לכישופים, לחשים וסמלי קסם הכתובים או מצוירים בידי מתרגלים דאואיסטים כקמע [2]. התאגדות של מתרגלים אלו נודעה ככת פוּלוּ [3] - קבוצה לא רשמית המורכבת מנזירים מאסכולות דאואיסטיות שונות. כדאי לדעת כי הקסמים והקמעות הללו גם אינם מוגבלים אך ורק לדאואיזם מכיוון שהם שולבו בכמה צורות של בודהיזם סיני.


אטימולוגיה פוּ, או שֵן פוּ [4] הן הנחיות לאלוהויות ולרוחות, סמלים לגירוש שדים, ומתכונים או קסמים לשיקויים רפואיים על מנת לסייע בגירוש או החלמה ממחלות. לוּ הוא רישום של חברות הכוהנים, כמו גם המיומנויות שבהן הם מאומנים. פרשנויות נוספות כוללות כתב קסם דאואיסטי, דמויות כתב קסם, דמויות קסם, נוסחאות קסם, כתיבה קמע סודי וסימניות [כתב] - קמעות.


ריפוי קמע [5], מתייחס למגוון של טכניקות פולחן שבהן קמעות כתובות ולחשים מילוליים משמשים ככלים למנוע או לרפא מחלות. למרות שזה היה בין הדיסציפלינות הרפואיות המוקדמות ביותר שהוכרו על ידי מוסדות רפואיים קיסריים, מעמד שהוא נהנה ממנו מהמאות השישית עד המאה השש-עשרה, הרי שהספרות הרפואית המודפסת העמידה קמעות ולחשים בקצה, אם לא לגמרי מחוץ לכותלי הרפואה המלומדת. עד לאחרונה, המוסדות הללו טענו כי ריפוי קמע הקיים מזה אלפי שנים כלל רק 'פעילויות שוליות' של מסורות רפואיות סיניות. עמדה טלאולוגית זו, שהתעצמה בתחילת המאה העשרים ונותרה מרכזית בהיסטוריה הרפואית הסינית, מגבילה גם היא קמעות ולחשים כתחום נידח ואזוטרי, תקופה שבה 'הסינים לא הבינו את העקרונות המדעיים של הריפוי'. לא פלא שגישה הכוללת ריפוי קמע נתפסה כאנטיתזה למודרניזציה ולקדמה, ברפואה אשר נוטה להתמקד בהתפשטות הביו-רפואה המערבית ברחבי סין וב"המצאה" של הרפואה הסינית המסורתית.


למי שאינו בקי במונחים המבלבלים הללו, הרפואה הסינית העתיקה עברה מהפך בעת השלטון הקומוניסטי. כל מרכיב הכולל אמונה בדת, ידע אזוטרי, אנרגיות ודברים שאינם גשמיים, הוצא אל מחוץ לחוק גם בצורה אלימה כשריפת ספרים, הגליה והוצאות להורג. המרכיב הממשי והפיזי כמו לימוד הגוף, עיסויים וצמחי המרפא היה למה שמכונה TCM, או רפואה סינית מסורתית.

oOo

1. fulu 符籙 2. lingfu 靈符 3. fulu pai 符籙派 4. shenfu 神符 5. zhuyou 祝由


 


Comments


bottom of page