Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ צורה וכוונה


שִׂינְג-אִי צ'וּאַן, מילולית אגרוף [שיטת הלחימה] של הצורה והכוונה, היא אחד מסגנונות הלחימה הידועים ביותר של צפון סין ששורשיו במאה השש-עשרה. שני הרכיבים המפורסמים ביותר בשיטה הן התאמה קוסמולוגית של תיאוריית חמשת המעברים (פאזות) לפן לחימתי בשם "חמשת האגרופים", וכמו כן תנועתם של תריסר בעלי חיים.


התיאוריה של שִׂינְג-אִי 形意說


形者,形象也。意者,心意也。

מהי צורה? הצורה היא גם הדמות הפיזית. מהי כוונה? הכוונה היא גם הלב.

השיר נפתח בהסבר על השם שִׂינְג-אִי: צורה וכוונה. אבל מה משמעות הדבר? יש כמה הסברים הנוגעים לאחדות הגוף והנפש. הם משקפים זה את זה, חושפים זה את זה ומשפיעים זה על זה. כוונת האויב מתגלה בצורתו. כתוצאה מכך, מתרגל שִׂינְג-אִי רוצה "ללבוש צורה" שאינה מגלה שום כוונה ליריב. מבחינה טקטית "אני יכול לראות אותך, אבל אתה לא יכול לראות אותי", היא דרך להגדיל מאוד את הסיכויים שלך לנצח בקרב. להילחם כדי לנצח, ולנצח במהירות, הוא הלך הרוח של שִׂינְג-אִי צ'וּאַן, להיכנס דרך מגננת האויב כמו אֵיל נִגוּחַ ולשבור את קו ההגנה.


人為萬物之靈,能感通諸事之應,是以心在內,而理周乎物,物在外,而理具於心。

בתוך המכלול של רִבּוֹא (עשרת אלפי) הדברים, בני אדם הם הרוח של כל הדברים. ביכולתם להבין את הסובב, לתקשר, ולהגיב באופן טבעי. כוונת הלב הפנימית מובילה להבנת הסביבה החיצונית. לפיכך הסובב הוא החיצוני, ההבנה היא הלב-נפש [נמצאת בתודעה].


עכשיו מגיע ההסבר המעט יותר עמוק של הרעיונות מאחורי שִׂינְג-אִי צ'וּאַן. "לִינְג" היא הרגישות של הרוח (שֶן) אשר, כפי שאומר השיר, "מסוגלת להרגיש ולתקשר עם הכל, להגיב באופן טבעי". תגובה טבעית וספונטנית מוערכת מאוד בשִׂינְג-אִי, וכאשר היא משולבת עם צורה שאינה נותנת רמז לכוונתך, היא חלק מרכזי בניצחון מהיר ונחרץ. כיצד נוצרת תהודה זו של חוש ותגובה? זה "באמצעות התודעה בתוך הבנת הסובב". זה לא מספיק כדי לתפוס את מה שקורה סביבך, חייבת להיות גם הבנה. ההצהרה הסופית של פיסקה זה משמשת כסיכום הטוב ביותר: "למרות שהסובב הוא חיצוני, ההבנה נמצאת בתודעה".意者,心之所發也 ; 是故心意成於中,而萬事形於外,內外相感,不外一氣之流行。

מהי מחשבה? מקורה בלב-נפש, לכן, כשהלב-נפש והכוונה יציבים, מקובעים, ונוצרים במרכז ההוויה הפנימית, רִבּוֹא הדברים מופיעים מבחוץ. לפיכך – ההשפעה ההדדית של הפנימי והחיצוני הם בעצם הזרי