top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ צורה וכוונה


שִׂינְג-אִי צ'וּאַן, מילולית אגרוף [שיטת הלחימה] של הצורה והכוונה, היא אחד מסגנונות הלחימה הידועים ביותר של צפון סין ששורשיו במאה השש-עשרה. שני הרכיבים המפורסמים ביותר בשיטה הן התאמה קוסמולוגית של תיאוריית חמשת המעברים (פאזות) לפן לחימתי בשם "חמשת האגרופים", וכמו כן תנועתם של תריסר בעלי חיים.


התיאוריה של שִׂינְג-אִי 形意說


形者,形象也。意者,心意也。

מהי צורה? הצורה היא גם הדמות הפיזית. מהי כוונה? הכוונה היא גם הלב.

השיר נפתח בהסבר על השם שִׂינְג-אִי: צורה וכוונה. אבל מה משמעות הדבר? יש כמה הסברים הנוגעים לאחדות הגוף והנפש. הם משקפים זה את זה, חושפים זה את זה ומשפיעים זה על זה. כוונת האויב מתגלה בצורתו. כתוצאה מכך, מתרגל שִׂינְג-אִי רוצה "ללבוש צורה" שאינה מגלה שום כוונה ליריב. מבחינה טקטית "אני יכול לראות אותך, אבל אתה לא יכול לראות אותי", היא דרך להגדיל מאוד את הסיכויים שלך לנצח בקרב. להילחם כדי לנצח, ולנצח במהירות, הוא הלך הרוח של שִׂינְג-אִי צ'וּאַן, להיכנס דרך מגננת האויב כמו אֵיל נִגוּחַ ולשבור את קו ההגנה.


人為萬物之靈,能感通諸事之應,是以心在內,而理周乎物,物在外,而理具於心。