top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ ערכים

מעגל החיים נפתח ונסגר. אמנויות הלחימה הסיניות המסורתיות נושאות בחובן את התהליך כולו: לידה מטפורית, טיפוח העצמי, תהליכים חיצוניים ופנימיים, התמודדות עם מצבים משתנים, תמהיל מרתק של תנועה, קצב, נשימה, ביחד ולחוד. כדאי לציין כי אמנויות הלחימה הן רק צד אחד, התגלמות אחת, של תרבות סין. כשם שחברה משתנה, אמנויות הלחימה מתפתחות לצידן. לפיכך, הצורה בה הן מתורגלות בימינו, משקפות את הדיונים אודות מודרניזציה, מסורת מול שינוי, שיטות אימון מסורתיות או משמרות אל מול ביסוס מדעי. כל אלה ועוד ניצבים כרכס הרים אליו מטפס החוקר הסקרן והספקן.


ערכים הם אמות מידה אידיאליות המבוססים על השקפות עולם ביחס לשאלות של צדק, מוסר, אמת, אסתטיקה וסוגיות נוספות. הערכים החברתיים קובעים מה נכון וראוי בחברה מסוימת. ערך הוא עיקרון כללי הקובע מה טוב ומה רע, מכאן נובע מה מותר ומה אסור, מה ראוי ומה פסול. לכל אדם ולכל חברה יש ערכים שבהם הם מאמינים. אדם הדבק בערכים בהם הוא מאמין ורואה בהם מטרה עליונה/תכלית, עשוי לחוות תחושות של משמעות, סיפוק ואושר.


סדרה מרעננת זו של תריסר סרטונים קצרים משרטטת אורח חיים בריא המזין את הגוף והנפש, בהתבסס על תריסר ערכים חשובים. לורנס ברהם האמריקני, המתרגל אמנויות לחימה סיניות כארבעים שנה, אמון על מלאכת הבימוי.

 Comments


bottom of page