top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ הבה נצא במחול


קורא שוב את ספרה של צופיה נהרין 'הזמנה למחול; תהליכי יצירה בתנועה'.

אין צורך לומר את המובן מאליו, ככלות הכל גוף נע ופועם במרחב, בין אם במחול ובין אם באמנויות לחימה. בכל מקרה מוצא בספר כמה הקבלות מעניינות הנוגעות לעולמו של המורה:

"על המורה ללמוד ולאתר מחסומים ליצירתיות, קודם כל בתוך עצמו, ואחר כך גם בתוך הקבוצה שאותה הוא מלמד. רק כאשר יוסרו מחסומים כלליים אלו, תהפוך הכיתה לקבוצת עבודה – דהיינו, קבוצה המאפשרת ליחיד להתמודד עם המחסומים הפרטיים שלו..."

 

על-אודות מתחילים:

"מתחילים היא קטגוריה רחבה מאוד. מתחילים עשויים להיות ילדים או מבוגרים, בעלי יכולת פיסית ואינטלקטואלית גבוהה או נמוכה, בעלי יכולת ריכוז והקשבה גבוהה או נמוכה. מפתח ליצירתיות בקבוצות כאלה הוא היכולת של המורה לחוש את הכיתה – להבין מי הם התלמידים, ולהתאים את הגבולות, התחומים והמסגרת לאוכלוסייה זו.

אפשר לומר, כי ככל שהתלמידים מנוסים פחות, כך גדל הצורך שלהם בגבולות ברורים, בחוקים מעטים, וביותר שאלות סגורות. כאשר מציגים בעיה פתוחה מדי, היא הופכת מכשול ליצירתיות, כיוון שהיא משתקת, ומחזירה את התלמיד להרגלים תנועתיים ישנים. בעיה כזו אינה מחייבת בהכרח חיפוש ושינוי, ותלמיד מתחיל עלול להעדיף את המוכר. הצעות עבודה סגורות ומכוונות מזמינות לעשייה ומכינות את הדרך לשאלה פתוחה".

 

בסרטון: להקת המחול המודרני מהונג קונג [1] עבדה קשה מאוד לקראת הבכורה של היצירה "האגדה של [המלך] לַאן לִינְג [2]". מי שהיה מעורב לא מעט בשילוב אומנויות לחימה ביצירה הוא מר הִינְג צַ'אוֹ, מייסד ואושיית התאחדות הגוּאוֹ-שוּ של הונג קונג.


 

oOo

Xianggang wudao tuan 香港舞蹈團 

2. Lan Ling wang yu 蘭陵王與  


  


Commenti


bottom of page