top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ כְּלַבְלַב הוֹ בִּידִי בָּם בָּם


מקורו של קונג פו בסגנון הכלב – גוֹאוּ צ'וּאַן [1], או דִי-שוּ צ'וּאַן [2], במחוז פוּגִ'יאֶן. אמנם, מאפיינים מסוימים מזכירים תנועות משיטות אחרות מאותו אזור, דוגמת "חמש האבות הקדמונים" [3], אך השיטה כוללת גם תנועות ייחודיות הכוללות הורדה לקרקע, בריחים, וטכניקות קרקע מעמדה נחותה. בנוסף נהוג ללמד בשיטה טכניקות של צ'י-גונג "חולצת הברזל [4]" ו-"כף יד הברזל".

יצירת השיטה מיוחסת באופן מסורתי לנזירה בודהיסטית שפיתחה את הסגנון כדי להגן על עצמה מפני שודדים במסעותיה. מעניין לשמוע כיצד אגדות מסוימות מתכתבות עם מאורעות אמיתיים, ובמקרה זה – קשירת רגליים [5]. היה זה מנהג הסיני לשבור ולקשור בחוזקה את רגליהן של נערות צעירות כדי לשנות את צורתן וגודלן. רגליים שהמבנה והצורה שלהן השתנו היו ידועות כרגליים לוטוס והנעליים שנעשו עבורן היו ידועות כנעלי לוטוס. בסין הקיסרית המאוחרת, כפות רגליים קשורות נחשבו לסמל סטטוס וסימן ליופי נשי. עם זאת, קשירת רגליים הייתה מנהג כואב שהגביל את ניידותן של נשים והביא למוגבלות לכל החיים.

אחת האגדות מספרת כי במחוז פוּגִ'יאֶן שכן מקדש הלוטוס הלבן [6], שבו השתכנו נזירות שחיו בעבר חיים חילוניים. חלקן של הנזירות עברו בחייהן הקודמים את תהליך קשירת הרגליים, לכן, כל תרגול שדרש מאמץ גופני בעמידה היה קשה לכל הפחות ובלתי אפשרי במקרה הגרוע. בתגובה לאילוצים הפיזיים הללו, הנזירות פיתחו שיטת לחימה שבה יכלו להגן על עצמן מפני שודדים וחיות בר. מנקודה זו ואילך קיימות מספר גרסאות לסיפור. אחת מהן מספרת כי פוֹנְג סַאי-יוּק [7], אמן לחימה סיני בדיוני למחצה וגיבור עממי ממחוז גוּאַנְגדוֹנְג, העביר את הידע של שיטה זו מדור לדור, ובא לציון גואל.


oOo

1. Gouquan 狗拳

2. Dishuquan 地术

3. Wuzuquan 五祖拳

4. tiebushan 鐵布衫

5. chanzu 纏足

6. Bailian 白蓮

7. Fong Sai-yuk, Mandarin Fang Shi-yu 方世玉


 


תגובות


bottom of page