top of page

Recent Posts

Archive

Tags

RSS Feed

❖ אַיי לייק


לבקשתו של עמיתי אלדן פרידמן, שהעלה קושיה הנוגעת לשיטה המתוארת כאן. אמנם, רק אלוהים יודע מדוע פורסמה בצורת התעתיק המוזרה I Liq Chuan, ובקיצור בצורה הנכונה - אִי לִי צ'וּאַן [1], מילולית: "אגרוף [שיטת הלחימה] של הכוונה והכוח".


דברי מייסד השיטה צִ'ין לִי-קֵאוֹנְג, או במנדרין צֶנְג לִי-צִ'יָאנְג [2] : "אל תתבונן בתנועה, הבט בעיקרון שמאחורי התנועה".

צֶנְג לִין-צִ'יָאנְג למד אמנויות לחימה דוגמת עין הפניקס מכמה מורים. המורה האחרון ממנו למד היה לִי קַאם-צ'וֹי שלימד שיטה בשם פֶנְג יָאנְג [שם נפה במחוז צ'וּג'וֹאוּ] שִׂינְג-אִי צ'וּאַן [3]. על-פי המתואר, השיטה כללה תמהיל של סגנונות שִׂינְג-אִי צ'וּאַן ובָּא-גוּאָה גַ'אנְג, וכונתה גם "שבט נוודים", משום שלא נחשפה לקהל הרחב. במהלך שנות הכשרתו הוא איחד עקרונות מכל האמנויות שלמד ויצר מודל של מספר תנועות בסיסיות המבוססת על אופי המבנה האנושי. מר צ'ין המשיך במחקר והרחיב את מסגרת רעיונות השיטה. הוא הגיע למסקנה שזוהי אמנות של הכרה עצמית ומימוש עצמי הן של הפן הנפשי (אִי - כוונה), והן של הפן הפיזי (לִי - כוח). היות וחש שלא בנוח לקרוא לשיטה בשם אחת מהאמנויות שלמד, החליט על השם "שיטת הלחימה של הכוונה והכוח". בשנת 1976 הקים את התאחדות השיטה במלזיה. הוא נפטר בגיל שמונים וארבע, שנת 2014.

 

הדמות המפורסמת ביותר של השיטה בימינו הוא בנו הבכור של מר צ'ין, המורה סאם צ'ין [4] שירש את האמנות המשפחתית מאביו וערך בה שינויים שונים. בשנת 1991 היגר ממלזיה לקליפורניה. שנה מאוחר יותר, בעקבות ביקורים במנזר צ'וּאַנְג יֶן [5] שבכרמל - ניו יורק, החליט לעבור לניו יורק, שם נחשף למשנתם של נזירים שונים, מה שהעמיק את ידיעותיו הנוגעות לתפיסות בודהיסטיות. כמו כן פגש במנזר את מר רוּאֵי צֶ'ן מטאיוואן עמו ערך שיחות ודיונים, והגיע למסקנה כי שיטת הלחימה דומה למושגים ולתפיסות הצ'אן (זן). זו הייתה אחת התחנות בחייו דרכה קיבל הבנה עמוקה יותר של מושג המודעות. הוא הבין שזהו רכיב הליבה של השיטה ותובנה זו שיפרה את תפיסתו בנוגע ל"אמנות לחימה שלמה".

 

סאם צ'ין מתאר את סגנון הקונג פו הזה כמבוסס על רגישות גופנית והכרה מודעת. לדבריו, הוא אינו מפתח טכניקות "רגילות" להתמודדות עם מצבים מסוימים. התלמיד מתחיל להבין כיצד "נפשי וגופני" משפיעים זה על זה דרך תהליך הלמידה של "הכרה ומימוש", לא דרך חיקוי. התלמיד ילמד להבין את המיומנות הדרושה כדי לאחד ולתאם ביניהם. עם הזמן הדגש על רכיב "טיפוח העצמי" הלך וגדל, מה שהביא את מר סאם צ'ין לשווק את שם שיטתו כ"דרך הלב-נפש הראשית" [6].

 

השיר על אִי לִי צ'וּאַן | נכתב בידי רוּאֵי צֶ'ן

לתאר את העקרונות האולטימטיביים של חוקי היקום של חוסר אמת וחוסר אמת,

יש להתבונן בתודעה במודעות.

להסתגל לתהפוכות הזמן והמרחב ללא הווה ו"אין נוכח",

יש להתאים את הכוח למודעות.


意以导引非真非假只诠天下之至理

力则谐调非有非无以合时空之无常oOo

I Liq Chuan; Mandarin: Yili Quan  意力拳

Chin Lik Keong; Mandarin Ceng Li-qiang   曾力強

Fengyang Xingyi Quan 鳳陽形意拳

Chin Fan-siong (Sam Chin); Mandarin: Ceng Fan-xiang 曾帆祥

Chuang Yen Monastery / Buddhist Association of the United States 美國佛教會

Zhong Xin Dao 中心道


  

 


 

Comments


bottom of page