Recent Posts

Archive

Tags

צְרָצַר ❖

קריאה בספרות הענפה של הרפואה הסינית דורשת מדי פעם מנוחה למחוזות אחרים. הקובץ "קריאות קרב [1]" הוא אסופה מסיפוריו של לוּ שׂוּן [2], שם העט של ג'וֹאוּ שוּ-רֶן [3], מחשובי הסופרים הסינים של המאה ה-20, הנחשב על ידי רבים כמייסד הספרות הסינית המודרנית. לוּ שׂוּן כותב בהקדמה: "יותר מארבע שנים הייתי הולך בקביעות, כמעט דבר יום ביומו, לבית-העבוט ולבית-המרקחת. אינני זוכר עוד בן כמה הייתי, אלא רק זאת שדלפק בית-המרקחת היה גבוה כמוני בדיוק, ודלפקו של בית-העבוט – גבוה ממני כפליים. אל עָבָר כפול מידות זה הייתי מגביה בגד או תכשיט, נוטל בבושת פנים את תמורתם, ואז עושה את דרכי אל הדלפק בן קומתי לקנות תרופה בשביל אבי החולה זה ימים רבים. מששבתי לביתי הוטלו עלי תפקידים נוספים. הרופא רושם המרשמים, מאחר שהיה רופא ב

לימוד סגנון התרנגול ❖

התרנגול הוא אחד מתריסר בעלי החיים בסגנון שִֹינְג-אִי צ'וּאַן. תבנית זו [1] מקיימת סדרה משולבת של תנועות המחקה את מאפייני התרנגול. בעזרת התקדמות ונסיגה, תנועות ידיים ורגליים שונות ושינויי גוף אופייניים, אנו גורמים לבלבול היריב. התרנגול נלחם לעתים בעמדו על רגל אחת, ואנו מחקים תנועה זו בתבנית. הוא משתמש בכנפיו, מקורו וטפריו. המקור מנקר, אוחז או מושך, והכנפיים מתנופפות סביב בשעה שהטפרים דורסים. דברי סוּן לוּ-טַאנְג [2] מתוך הספר "הלימוד אודות שִֹינְג-אִי צ'וּאַן" (1915): "במהלך הדורות, התרנגול הוא בעל החיים רב התועלת ביותר עבור האדם, בהכריזו על בוא השחר. כמו כן יש ביכולתו לעמוד על רגל אחת, להצהיר על סמכותו בניעור נוצותיו, ואת האומץ להילחם. לפיכך ניתן לומר כי המיומנות של טכניקת התרנגול היא הנעלה

052-4355299

©2019 EMPTY BEADS by Abi Moriya: MARTIAL ARTS & HEALTH CULTIVATION