Recent Posts

Archive

Tags

אולם האימונים ❖

המונח היפני דוֹג'וֹ הוא המפורסם ביותר למקום אימון ולימוד. מקורו במונח הסיני דָאוֹ-צַ'אנְג [1]. מונח זה התייחס לכל מקום ואתר פתוח בסין העתיקה שבו נערכו פולחנים דתיים וטקסים של הגדת עתידות. המילה דוֹג'וֹ נדדה מסין ליפן כנראה בתחילת המאה השמינית יחד עם מהגרים סמנטיים נוספים כמו צַ'אן - ביפנית זֶן, או דָאוֹ - ביפנית דוֹ. הפירוש המילולי של דָאוֹ- צַ'אנְג הוא "מקום הדרך". משמעותו המקורית של המונח היה אזור מקודש השואף להיות מבודד, לעתים קרובות ליד אתר טבעי קסום. המונח נטבע על ידי סגפנים הרריים שעסקו בטקסי טיהור במטרה להשיג הארה. מכיוון שהייתה זיקה בין אמני לחימה למחפשי דרך רוחניים אימצו אמני הלחימה את המונח לאתר התרגול שלהם. האולם, מקום הלימוד של הלחימה מכונה בסינית ווּ גוּאַן [2], או בקיצור גוּאַן

סגולות הלוחם ❖

אתיקה, או תורת המידות, היא הפילוסופיה של המוסר, ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו" ו"מהי המידה הטובה". האתיקה היא תחום הידע שמציע ביקורת על המוסר ומציגה אוסף כללי התנהגות אשר בחלקם הם חלופות לכללי ההתנהגות של המוסר. האתיקה היא אותה רוח מיוחדת, תרבות של כללי התנהגות שאנו שואפים להפכם למצויים. מהי "אתיקה מקצועית" ? "אתיקה היא תפיסה סדורה של האידאל המעשי של התנהגות, במסגרת מקצועית, שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת" (כשר, 2002), או במילים פשוטות – כללים וקודים של התנהגות השייכים למקצוע מסוים. תורת המוסר בתרבות סין בכלל ובאמנויות הלחימה בפרט פורשת בפנינו עולם שלם של מושגים ותחושות הקשורים לאתיקה ומוסר. ווּ דֶה Wu De 武德 המוסריות של אמנויות הלחימה תמיד הייתה תחום

052-4355299

©2019 EMPTY BEADS by Abi Moriya: MARTIAL ARTS & HEALTH CULTIVATION